» Všetko o nákupe » Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajovBezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( "Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.


1. Osobné údaje a ich spracovanie

 

1.1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti na tom, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, krajinu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, aktuálnu IP adresu počítača, z ktorého zakladáte objednávku a nakúpené produkty.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy zhromažďujeme Vašu emailovú adresu.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje: údaje z komunikácie medzi Levron a zákazníkom, záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Levron

 

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky či zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov na splnenie právnych povinností (najmä účtovné doklady).

Upozornenie na dostupnosť tovaru, zmenu ceny a noviniek v kategórii. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Zákaznícka podpora. Pre zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základni nevyhnutného splnenie týchto zmlúv.

Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii eshopu alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v košíku, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú k zachovaniu aktívneho stavu vášho účtu.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame k neustálemu zlepšovaniu našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň na účely robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligence, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom používame na účely zlepšovanie osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať tiež z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, k zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Marketingové ponuky. Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia), Posielame vám obchodné oznámenia ohľadom podobných produktov, ktoré si už minulosti kúpili.

Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emailu.

V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme je opäť využívať, ak je zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených komerčnej komunikácii, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

Ak nie ste naším zákazníkom, spracovávame údaje na základe vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaním. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Levron

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Levron, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok Levron a na účely internetovej reklamy spoločnosti Levron.

 

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

  • spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy
  • prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
  • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát;
  • tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom, obnoviť alebo uzavretie akejkoľvek zmluvy s vami;
  • verejným orgánom (napr. polícia)
  • tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

 

2. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe pomocou SSL (secure socket layer).

b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

 

2.2. Doba spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj po dobu objednávky a záručnej doby 1 rok od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potencionálnych sporov

po dobu, po ktorú je Levron povinné ako správcu je povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. Faktúry vystavenej spoločnosťou Levron sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 2 rokov alebo do jeho odvolania.

Súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 5 rokov alebo do odvolania

Komunikácia so zákazníkom 2 roky

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

3. Práva vlastníkov údajov

a) Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

b) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese oou@levron.cz. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800

c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymažú alebo stanú anonymnými; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Levron potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

4. Webové stránky


4.1. súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. Pre:

  • pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku a pre zapamätanie Vašich už raz vyplnených kontaktných údajov
  • pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
  • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách
  • zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

 

4.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobo tzv. "Persistent cookie", zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Kontakt:
Levron s.r.o.
Sokola Tůmu 743/16
Ostrava 709 00
info@babymall.sk

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platí od 25. 5. 2018.Doprava a platba
Kontakt Babymall.sk
Obchodné podmienky
Reklamácia
Zásady spracovania osobných údajov
Používanie cookies na webe babymall.sk
Vrátenie tovaru

Radi Vám pomôžeme
tel.: +420 739 668 252 / 8 - 16 hod.
babymall@babymall.sk


Babymall.sk

Adresa pre vrátenie tovaru, sklad:
Levron s.r.o. - babymall.sk
areál Cihelna Hlučín
hala č. 4
U Cihelny 230/3
748 01 Hlučín


babymall@babymall.sk
tel.: +420 739 668 252

Dodávateľ:
Levron s.r.o.
Sokola Tůmy 743/16
Ostrava 709 00
Česká republika

Značky na Babymall.sk

Kontakt
Zásady spracovania osobných údajov
Obchodné podmienky
Vrátenie tovaru
ÿp>

IČ: 27850790
DIČ: CZ27850790
DIČSK: SK4120053157

Spoločnosť je zapísaná v OR KS
v Ostravě, odd. C, vložka 31616.
LEGO, logo LEGO, Minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, a NEXO KNIGHTS jsou ochranné známky LEGO Group. ©2023 LEGO Group.